Årets sjöfartsprofil

Jonas Backman, VD för Sirius Shipping och initiativtagare till Donsö Shipping Meet har utsetts till Årets Sjöfartsprofil 2017. Läs mer här.

 

Följ med till Donsö 8 maj

Årets Sjöfartsprofil Jonas Backman bjuder in till en dag på Donsö med information om den stora hamnsatsningen. Läs mer och anmäl dig här

 

 

För sjöfartsfolk och journalister

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt och spännande forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade journalister.

Klubben har ett 100-tal medlemmar som träffas några gånger om året för utvecklande samtal, umgänge och kunskapsutbyte. Är du intresserad av vår verksamhet och kanske vill bli medlem, kontakta någon i styrelsen.