Årets sjöfartsprofil

Jonas Backman, VD för Sirius Shipping och initiativtagare till Donsö Shipping Meet har utsetts till Årets Sjöfartsprofil 2017. Läs mer här.

 

Båtmässan 7 februari

Onsdag 7 februari är det dags för vårt besök på årets Båtmässa. Som vanligt samlas vi i huvudentrén kl 17.00. Anmäl dig till Ingela Berntson

För sjöfartsfolk och journalister

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt och spännande forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade journalister.

Klubben har ett 100-tal medlemmar som träffas några gånger om året för utvecklande samtal, umgänge och kunskapsutbyte. Är du intresserad av vår verksamhet och kanske vill bli medlem, kontakta någon i styrelsen.