Årsmöte 14 mars 2018

Onsdag 14 mars kl 18.00 ärdu välkommen till vårt årsmöte som hålls i Göteborgs Hamn AB:s lokaler i Amerikaskjulet. Läs mer här.

Anmälan senast 6 mars till Ingela Berntson

Årets sjöfartsprofil

Jonas Backman, VD för Sirius Shipping och initiativtagare till Donsö Shipping Meet har utsetts till Årets Sjöfartsprofil 2017. Läs mer här.

 

För sjöfartsfolk och journalister

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt och spännande forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade journalister.

Klubben har ett 100-tal medlemmar som träffas några gånger om året för utvecklande samtal, umgänge och kunskapsutbyte. Är du intresserad av vår verksamhet och kanske vill bli medlem, kontakta någon i styrelsen.