Göta Älvklubbens ordförande Per Öfverman, överlämnar blommor och diplom till Årets Sjöfartsprofil 2016 Lena Göthberg.

Foto: Cecilia Carlsson

LENA GÖTHBERG

ÅRETS SJÖFARTSPROFIL 2016

Till Årets Sjöfartsprofil 2016 utsågs vid Göta Älvklubbens traditionella julmingel 6 december på S/S Marieholm Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast.

 

Juryns motivering:

”Lena Göthberg har ett brett internationellt nätverk inom sjöfartsbranschen. Hon har bidragit stort till att sprida kunskap om och öka intresset för sjöfarten. Lena går i bräschen för en mer digitalt baserad sjöfartsdebatt och kommunicerar på ett innovativt sätt i sociala medier. Dessutom har hon startat Shipping Podcast, där företrädare för branschen intervjuas om deras gärning och passion för den maritima näringen.

 

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med syftet att synliggöra några av alla dem som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Den som utses ska under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

 

Så utses Årets sjöfartsprofil

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med det uttalade syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn.

 

Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

 

Samtliga medlemmar i Göta Älvklubben inklusive styrelsen kan nominera en kandidat till titeln. Även klubbens egna medlemmar kan komma ifråga som kandidater. Nominering kan ske under hela året fram till den 19 oktober.

 

Styrelsen är jury och utser med ledning av de inlämnade nomineringarna årets Sjöfartsprofil. Hederstiteln Årets Sjöfartsprofil och ett diplom med motiveringen delas ut vid det sista klubbmötet varje höst.

Tidigare sjöfartsprofiler

Följande personer har utsetts sedan starten 1995:

2015 Christopher Pålsson, Managing director, Maritime Insight at Lloyd’s List

Intelligence

2014 Berit Blomquist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.

2013 David Kristensson, VD Northern Offshore Services

2012 Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn

2011           Peter Jacobsson, VD Floatel

2010           Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum

2009            Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet

2008            Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk

2007            Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen

2006            Roger Nilsson, VD, Donsötank

2004            Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena

2003 Lennart Simonsson, VD, Broströms

2002 Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime

2001 Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket

2000 Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt

1999 Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet

1998 Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen

1997 Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet

1996 Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen

1995 Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line