Årsmöte 6 mars 2019


Årsmötet gästas av Årets Sjöfartsprofil Pia Berglund. Boka in det redan nu. Inbjudan kommer med närmare uppgifter om tid och plats.


75-årsfest 2 april 2019

2019 fyller Göta Älvklubben 75 år och det ska vi fira tillsammans den 2 april, med en ordentlig fest. Så boka in detta datum redan nu. Inbjudan kommer via mejl.


Så här betalar du din medlemsavgift

På föreningens årsmöte beslöts att den ordinarie medlemsavgiften skall vara oförändrad, 200 kronor.


Avgiften skall vara betald senast den 1 juni, eller så snart som möjligt. Om du betalar över internet så skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2018" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Plusgironumret är 43853-1. Om du betalar på traditionellt sätt, fyll då i  en plusgiroblankett med följande plusgironummer: 43853-1  med Göta Älvklubben som betalningsmottagare.

OBS, skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2018" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Betala SENAST 1 JUNI!

Om vi måste påminna så blir det en förseningsavgift på 50:- enligt tidigare stämmobeslut.


Klubbstadgar

Här finns klubbens stadgar, bara att klicka