Häng med till Båtmässan 7 februari!

 

Onsdag 7 februari är det dags för vårt traditionella besök på Båtmässan.

Samling sker som vanligt kl 17.00 i huvudentrén där vi tas emot och bjuds in till besöket på mässan. Det brukar vankas en bit mat också.

Bindande anmälan senast 31 januari till ingela.berntson@gac.com

 

Välkommen!

Styrelsen

Så här betalar du din medlemsavgift

På föreningens årsmöte beslöts att den ordinarie medlemsavgiften skall vara oförändrad, 200 kronor.

 

Avgiften skall vara betald senast den 1 juni, eller så snart som möjligt. Om du betalar över internet så skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2017" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Plusgironumret är 43853-1. Om du betalar på traditionellt sätt, fyll då i en plusgiroblankett med följande plusgironummer: 43853-1 med Göta Älvklubben som betalningsmottagare.

OBS, skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2017" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Betala SENAST 1 JUNI!

Om vi måste påminna så blir det en förseningsavgift på 50:- enligt tidigare stämmobeslut.

 

Klubbstadgar

Här finns klubbens stadgar, bara att klicka