Vårutflykt till Donsö med Jonas Backman, Årets Sjöfartsprofil som ciceron

 

I vår planerar vi för en utflykt till Donsö, där Jonas Backman lovat visa oss den omfattande satsning som görs på en ny hamn på ön.

 

Vi återkommer med näörmare uppgift om dag och tid för denna utflykt, men kan redan nu berätta att mycket pekar på att det bli i början av maj. Självklart kommer det att gå ut inbjudan via mejl, som vanligt.

 

Styrelsen

Så här betalar du din medlemsavgift

På föreningens årsmöte beslöts att den ordinarie medlemsavgiften skall vara oförändrad, 200 kronor.

 

Avgiften skall vara betald senast den 1 juni, eller så snart som möjligt. Om du betalar över internet så skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2018" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Plusgironumret är 43853-1. Om du betalar på traditionellt sätt, fyll då i en plusgiroblankett med följande plusgironummer: 43853-1 med Göta Älvklubben som betalningsmottagare.

OBS, skriv tydligt att det gälller "Medlemsavgift 2018" och kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare. Betala SENAST 1 JUNI!

Om vi måste påminna så blir det en förseningsavgift på 50:- enligt tidigare stämmobeslut.

 

Klubbstadgar

Här finns klubbens stadgar, bara att klicka