Välkommen

Göta Älvklubben, med säte i Göteborg, är ett anrikt och spännande forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade journalister.

Senaste nyheterna

Lars Höglund – Årets Sjöfartsprofil 2021

Lars Höglund har på ett föredömligt sätt verkat för en miljö- och klimatsmart sjöfart i Sverige. Under hans ledning blev Furetank först i Sverige att använda biogas som drivmedel i rederiets fartyg – och därmed inspirerade Lars flera andra svenska rederier att bli föregångare inom  miljö- och energiteknik.  Därutöver har Lars, genom arbetet i styrelsen för Föreningen Svensk Sjöfart där han tidigare varit ordförande, medverkat till en modern och konkurrenskraftig svensk sjöfart med grön profil.

75-årsfesten

Klubben firade sitt 75-årsjubileum med en trevlig fest för medlemmar och respektive i Örlogskapellet på Nya Varvet tisdagen den 2 april. Festligheterna inleddes redan på eftermiddagen när några av festdeltagarna bjöds på en fin båttur i vårsolen med M/S Hamnen, en rundtur i Göteborgs Hamn. Turen guidades av hamnkapten Åse Kärnebro som ju tillika är … Fortsätt läsa 75-årsfesten

Hej medlem!