Årets sjöfartsprofil 2019 Ragnar Johansson.

Ragnar Johansson

Årets Sjöfartsprofil 2019

Ragnar Johansson, VD Svenska Orient Linien SOL och VD Wallenius SOL har utsetts till Årets Sjöfartsprofil 2019. Han har arbetat med att utveckla svensk sjöfart i olika sammanhang under många år, bland annat som ordförande i Svensk Sjöfart. Som VD för SOL har han varit den drivande kraften i att utveckla sjöfarten i Östersjön under 2019.


Juryns motivering:

"Ragnar Johansson har arbetat med att utveckla svensk sjöfart i olika sammanhang under många år och har bland annat varit ordförande i Svensk Sjöfart där han var med om att slutföra tonnageskatten. Som VD för SOL har han varit den drivande kraften i att utveckla sjöfarten i Östersjön under 2019 med en storsatsning på nya fartyg som byggs med miljöklok teknik och som dessutom kommer att vara svenskflaggade. Han har dessutom verkat för att flytta gods från land- till sjötransport i Vänernområdet.”

Så utses Årets sjöfartsprofil

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med det uttalade syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn.


Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.


Samtliga medlemmar i Göta Älvklubben inklusive styrelsen kan nominera en kandidat till titeln. Även klubbens egna medlemmar kan komma ifråga som kandidater. Nominering kan ske under hela året fram till den 19 oktober.


Styrelsen är jury och utser med ledning av de inlämnade nomineringarna årets Sjöfartsprofil. Hederstiteln Årets Sjöfartsprofil och ett diplom med motiveringen delas ut vid det sista klubbmötet varje höst.

Tidigare sjöfartsprofiler

Följande personer har utsetts sedan starten 1995:

2018           Pia Berglund, tidigare VD och vice VD i Svensk Sjöfart

2017           Jonas Backman, VD Sirius Shipping, initiativtagare till Donsö Shipping Meet

2016           Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast

2015           Christopher Pålsson, Managing director, Maritime Insight at Lloyd’s List 

                    Intelligence

2014           Berit Blomquist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.

2013           David Kristensson, VD Northern Offshore Services

2012           Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn

2011           Peter Jacobsson, VD Floatel

2010           Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum

2009            Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet

2008            Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk

2007            Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen

2006            Roger Nilsson, VD, Donsötank

2004            Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena

2003            Lennart Simonsson, VD, Broströms

2002            Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime

2001            Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket

2000            Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt

1999            Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet

1998            Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen

1997            Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet

1996            Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen

1995            Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line