CHRISTOPHER PÅLSSON

ÅRETS SJÖFARTSPROFIL 2015

Vid Göta Älvklubbens traditionella julmingel 2 december på S/S Marieholm utsågs Christopher Pålsson, VD Maritime Insight, Lloyd’s List Intelligence, till Årets Sjöfartsprofil 2015.


Juryns motivering:

”Christopher Pålsson är en auktoritet inom sitt område och han har genom en effektiv utveckling av statistik och analysmodeller för sjöfartsnäringen skapat en verksamhet med världsrykte, som bidrar med stor nytta till sjöfartsnäringen både i och utanför Sverige, med kunder inom såväl det privata näringslivet som inom den statliga sfären..


Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med syftet att synliggöra några av alla dem som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Den som utses ska under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.