Göta Älvklubbens ordförande Per Öfverman, överlämnar blommor och diplom till Årets Sjöfartsprofil 2016 Lena Göthberg.

Foto: Cecilia Carlsson

LENA GÖTHBERG

ÅRETS SJÖFARTSPROFIL 2016

Till Årets Sjöfartsprofil 2016 utsågs vid Göta Älvklubbens traditionella julmingel 6 december på S/S Marieholm Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast.


Juryns motivering:

”Lena Göthberg har ett brett internationellt nätverk inom sjöfartsbranschen. Hon har bidragit stort till att sprida kunskap om och öka intresset för sjöfarten. Lena går i bräschen för en mer digitalt baserad sjöfartsdebatt och kommunicerar på ett innovativt sätt i sociala medier. Dessutom har hon startat Shipping Podcast, där företrädare för branschen intervjuas om deras gärning och passion för den maritima näringen.


Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med syftet att synliggöra några av alla dem som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Den som utses ska under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.