Årets sjöfartsprofil 2017 Jonas Backman.

JONAS BACKMAN

ÅRETS SJÖFARTSPROFIL 2017

Till Årets Sjöfartsprofil 2017 utsågs vid Göta Älvklubbens traditionella julmingel Jonas Backman, VD för Sirius Shipping och initiativtagare till Donsö Shipping Meet .


Juryns motivering:

” Jonas Backman har i mer än 20 år drivit ett framgångsrikt rederi, Sirius Shipping AB, som idag ligger på miljömässig framkant i klustret. Han är också en av initativtagarna till DSM, Donsö Shipping Meet, vilken har blivit en mycket framgångsrik mässa inom sjöfartsbranschen. Att förlägga DSM till Donsö och lyckas attrahera fler utställare och besökare än vad som bor på hela Donsö är imponerande.”


Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med syftet att synliggöra några av alla dem som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Den som utses ska under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.


Så utses Årets sjöfartsprofil

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben med det uttalade syftet att synliggöra några av alla de som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige och därmed göra allmänheten uppmärksammad på vad som händer inom den maritima sektorn.


Den som utses skall under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.


Samtliga medlemmar i Göta Älvklubben inklusive styrelsen kan nominera en kandidat till titeln. Även klubbens egna medlemmar kan komma ifråga som kandidater. Nominering kan ske under hela året fram till den 19 oktober.


Styrelsen är jury och utser med ledning av de inlämnade nomineringarna årets Sjöfartsprofil. Hederstiteln Årets Sjöfartsprofil och ett diplom med motiveringen delas ut vid det sista klubbmötet varje höst.

Tidigare sjöfartsprofiler

Följande personer har utsetts sedan starten 1995:

2016           Lena Göthberg, VD GIGS samt grundare, producent och värd för Shipping Podcast

2015           Christopher Pålsson, Managing director, Maritime Insight at Lloyd’s List 

                    Intelligence

2014           Berit Blomquist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.

2013           David Kristensson, VD Northern Offshore Services

2012           Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn

2011           Peter Jacobsson, VD Floatel

2010           Anna Risfelt Hammargren, vd Sjöfartsforum

2009            Anna Rosengren, chef för Sjöfartsmuséet

2008            Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk

2007            Michael Kjellberg, VD Svenska Orientlinjen

2006            Roger Nilsson, VD, Donsötank

2004            Dan Sten Olsson, skeppsredare, Stena

2003            Lennart Simonsson, VD, Broströms

2002            Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime

2001            Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket

2000            Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt

1999            Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet

1998            Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen

1997            Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet

1996            Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen

1995            Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line