Årets Sjöfartsprofil 2010


Sjöfartsforums vd Anna Risfelt Hammargren.


Juryns motivering:

Anna Risfelt Hammargren har lyckats samla hela det maritima klustret och hitta dess minsta gemensamma nämnare, för att tillsammans kunna skriva en nationell maritim strategi för Sverige. Vad som från början tycktes som ett hopplöst projekt har hon med idogt arbete och öppen attityd fått mer än hundra företag att ställa sig bakom. Anna Risfelt Hammargren är konstruktiv, kompetent och mycket intresserad av

sjöfartsnäringens utveckling.


2003                  Lennart Simonsson, VD, Broströms

2002                  Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime

2001                  Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket

2000                  Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt

1999                  Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet

1998                  Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen

1997                  Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet

1996                  Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen

1995                  Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line