Årets Sjöfartsprofil 2012


Sven Hulterström och Magnus Kårestedt, styrelseordförande respektive VD i Göteborgs Hamn AB. På bilden flankerar de dåvarande ordförande Anna Rosengren.


Juryns motivering:

”Sven Hulterström och Magnus Kårestedt har, som styrelseordförande respektive VD i Göteborgs Hamn AB, under 2012 slutfört överlåtelsen av de tre godsterminalerna till externa opera-törer och därmed öppnat för flera operatörer i samma hamn. Förändringen är en framtidssats-ning och ett genombrott för svensk hamnnäring och kommer att påverka sjöfarten, inte bara i Göteborg, utan i hela Skandinavien. Den öppnar också nya och större möjligheter att fortsätta utvecklingen av Göteborgs hamn till ett ännu viktigare godsnav för näringslivet i Sverige och i Skandinavien.”


2003                  Lennart Simonsson, VD, Broströms

2002                  Lars Carlsson, VD, Concordia Maritime

2001                  Anders Lindström, GD, Sjöfartsverket

2000                  Folke Patriksson, VD, B&N Nordsjöfrakt

1999                  Rolf Westerström, VD, Sjöräddningssällskapet

1998                  Thorsten Rinman, Chefredaktör, Sjöfartstidningen

1997                  Magnus Ringnér, VD, Cityvarvet

1996                  Gunnel Färm, Ordf. Sjöfartspolitiska utredningen

1995                  Stig Bystedt, Teknisk Direktör, Stena Line