När klubben föddes


Som sig bör finns många maritima sällskap i Nordens största hamn. Till de celebra men ändå rätt okända utanför den egna kretsen hör Göta Älvklubben; ett gemensamt forum för shippingmänniskor och sjöfartsintresserade journalister.

Klubben har en intressant tillkomsthistoria, mitt under brinnande världskrig. Det neutrala Sverige hade i förhandlingar med de krigförande makterna garanterats fri lejd för ett begränsat antal fartyg, som därmed kunde passera genom krigshärjade farvatten. Drivande kraft var Transatlantic-redaren Gunnar Carlsson. Till proceduren hörde att de krigförande i förväg underrättades om och godkände uppgifter som avgångshamn, destination, kurs och last. För Sverige blev lejdtrafiken ett andningshål som gjorde viss utrikeshandel möjlig. Utöver de rena lejdfartygen fanns motsvarande tillstånd för svenska fartyg i Röda Korsets humanitära tjänst.

Ett sådant var Rederi-Sveas nya Stockholmsbygge m/s Fenja, som på sin jungfruresa i april 1944 låg i Sannegårdshamnen. Antagligen var hon väl synlig från den då just återöppnade sjökrogen Henriksbergs panoramafönster, tvärs över Göta Älv. På fartygets utsidor hade målats Röda Korsmärken och mellan dem FENJA, den svenska flaggan samt SVERIGE. Utöver den vanliga civila besättningen fanns även kontrollofficerare från Marinen ombord med uppgift att sköta kontakten med de krigförande makterna.

För lejd- och Röda Korstrafiken ansvarade den s.k. Sjöfartskommissionen, som stod i nära kontakt med UD. De sjöfartsjournalister som bevakade trafiken var legitimerade av UD och underställda kommissionens censur. Censor var en rederitjänsteman som lånats från Svenska Lloyd. Relationen mellan honom och pressmännen kom att präglas av ett ömsesidigt förtroende, en god grund för den klubb som snart skulle bildas.

Efter kriget satte två skeppsredare kursen: SAL:s Axel Jonsson och GFL:s Harry Trapp. Göta Älvklubben blev ett kvalificerat forum där sjöfolk, shippingfolk och pressfolk skulle kunna mötas för att diskutera aktuella sjöfartsfrågor. Därvid har det blivit, gärna i förening med samvaro runt en bit mat.

Klubbens 60-årsjubileum firades den 24 april 2004 i strålande vårsol på saltstänkta krogen Jungman Jansson på Önnereds brygga, vars mastarrangemang pryddes med stor flaggning.

Klubbens 75-årsjubileum kan du läsa mer om här.


- Fritt efter artiklar av klubbens medlem Torbjörn Dalnäs -