Medlemsmatrikel

 

Här är en lista över Göta Älvklubbens medlemmar. Om du som medlem vill ändra något i dina uppgifter så mejla till sekreterare Lennart Bornmalm

 

Ahlman Tryggve, Handläggare, Sveriges Redareförening

Andersson Börje, Journalist, Spanaren

Andås Magnus, Sjöfartsverket

Angervall Tore, F.d. VD Broström Tankers

Arvidsson Bertil, Konsult, BACAB

Backman Jonas, Skeppsredare Sirius, Chartering AB

Bengtsson Niklas, Director, Maritime-insight

Berndtsson Olof, Vice VD, Stena RoRo AB

Berneblad Börje, Konsult, Marine Benchmark Gothenburg AB

Berntson Ingela, Fartygsagent, GAC Sweden

Blomqvist Berit, VD, Sveriges Skeppsmäklareförening

Boman Sven Anders, Tecknare,  S-B-Form

Bornmalm Lennart, Universitetslektor, Göteborgs Universitet

Brax Gustav, Skeppsmäklare, Brax Shipping AB

Brax Sven-Olov, Skeppsmäklare, Brax Shipping AB

Brax Johan, VD, Brax Shipping AB

Brännberg Magnus, F.d. chef Sjöfartsmuseet

Brödje Lars, VD, Lagumar AB

Bång Krister, Redaktör, Länspumpen

Carlquist Mårten, F.d.  VD, North Sea RoRo

Cervin Anders, VD, STL Shipping

Dahlberg Carl-Otto, Partner, Imperial Shipping Ltd

Dalnäs Torbjörn, Frilansskribent o författare

Dzanic Elvir, VD Göteborgs Hamn AB

Edman Håkan, F.d. skeppsmäklare TransWeco

Engström Anna-Lisa, VD, Dag Engström Rederi AB

Engström Dag, Styrelseordförande, Dag Engström Rederi AB

Ericsson Dan, VD, Ntex

Eriksson Kurt, f.d. Sverigechef Lloyds´ Register

Fors Anita, Forskningskommunikatör, Chalmers

Forss Ann-Sofie, Chartering/Sale&Purchase manager, Stena RoRo AB

Forsler Åke, VD, Forsler Invest AB

Forss Ann-Sofie, Chartering/sale & purchase manager, Stena RoRo AB

Fougelberg Lennart, VD, Breakwater Publishing

Frisk Claes, F.d. VD Wallhamn

Göthberg Lena, konsult digital kommunikation, GIGS by Lena G

Göthberg Sten, Senior maritime legal adviser, Sten Göthberg Sjökonsult

Hagman Carl-Johan, VD, Stena Rederi AB

Hagman Thore, Tekn Dr, Sjöräddningssällskapet

Hallengren Lars, Brax Shipping

Hansson Balder, Direktör, Viking Supply Ships

Hederstrom Hans, VD, Centre Maritime Training

Heincke Ove, Skeppsmäklare, TSA Tanker Shipping AB

Hellman Magnus, Lektor, Chalmers

Hermansson Fredrik, VD, Greencarrier Liner Agency

Hillberg Esbjörn, Ordförande Svenska Fyrsällskapet

Holmbergh Dag

Höglund Lars, Skeppsredare, Furetank Rederi AB

Ivarsson Anders, Managing Director, Atlantic Container Line

Jansson Anna, Sjöfartstidningen

Jessing Per, F.d. VD Sjöfartsforum

Jigenius Pär-Arne, F.d. chefredaktör GT och f.d. PO

Johansson Ragnar, VD, SOL North Europe Service AB

Kjellberg Michael, Styrelseordförande, Scanmer AB

Kristenson Annika, Finanschef, Terntank

Kristensson David, VD, Northern Offshore Services

Kristensson Elin, VD, Northern Energy & Supply AB

Kristiansson Per, Advokat, Advokatfirman Wåhlin

Kårestedt Magnus, VD, Göteborgs Hamn AB

Kärnebro Åsa, Hamnkapten, Göteborgs Hamn AB

Kärnman Per, VD, Göteborgs Maritima Centrum

Leufstadius Johan, Sjökapten

Lindgren Jan, F.d. VD Norrköpings hamn

Lindström Anders, F.d. ordf Sjöfolksförbundet/f.d. Generaldirektör Sjöfartsverket

Littke Anders, Journalist & f d PR-info. ansv. ACL

Lumsden Kenth, Professor, Chalmers

Lundén Klas, F.d. VD Unifeeder

Malmberg Gert, F.d. redaktör GP

Möller Tryggve, VD, Tärntank Ship Management

Nilsson Eric, Senior advisor, Next Part

Nilsson Per, Försäkringskonsult, Miccro-ro

Norén Hans, VD, Stena (UK) Ltd

Norsell Lars, F.d. kommendör

Olsson Dan Sten, Skeppsredare, Stena AB

Ovesen Marianne, Frilansjournalist, Ovesen Media

Patriksson Folke, F.d. VD Transatlantic

Petersen Bengt-Olof, Styrelseordförande, Lighthouse

Peterson Anders, Head of Business Development, Stena Line AB

Pålsson Christoffer, VD, Maritime Insight AB

Rexius Lars, VD, MSC Sweden

Rhodin Lars, VD, The Swedish Club

Ringner Magnus, Konsult, BMR Marin AB

Röriksson Gustav, Sjöfartstidningen

Sandström Jan, F.d. dispaschör

Schoug Christer, Project manager SVP, Newbuilding Star Cruises

Sjöberger Carl, Sjökapten/Ek Dr Sjöfart och Marin teknik, Chalmers

Sjöberger Per A, Direktör, Sveriges Redareförening

Sköld Jörgen, Advokat, Advokatfirman Morris AB

Stade Rolf Rolfsson, Sjökapten/Teknologie Master, Nordic Maritime Consultants

Sundmark Claes, försäljningschef, Göteborgs Hamn AB

Svensson Rune, F.d. VD Volvo Transport

Söderberg Bertil, Redaktör o sjöfartshistoriker, Länspumpen

Thalenius Jennie, f.d. Manager Research, SAI

Tullock Kent, Sjökapten/ships operation, Svenska Orient Linien AB

Ulfvarson Anders, Professor emeritus Chalmers

Wallin Bengt, Affärsansvarig för Båtmässan, Svenska Mässan

Wallroth Jörgen, Hamnkapten, Göteborgs Hamn AB

Weber Kristina, Omvärldsbevakare, Maritime Insight

Wedebrand Torbjörn, VD, Wallhamn AB

Westerström Rolf, VD, Sjöräddningssällskapet

Von Sydow Oscar, Styrelseledamot, Gothenburg Chartering

Öfverman Per, Kommunikationskonsul