Här är en lista över Göta Älvklubbens medlemmar. Om du som medlem vill ändra något i dina uppgifter så mejla till sekreterare Lennart Bornmalm

Ahlman Tryggve, Handläggare, Sveriges Redareförening
Andersson Börje, Journalist, Spanaren
Andås Magnus, Sjöfartsverket
Angervall Tore, F.d. VD Broström Tankers
Arvidsson Bertil, Konsult, BACAB
Backman Jonas, Skeppsredare Sirius, Chartering AB
Bengtsson Niklas, Director, Maritime-insight
Berndtsson Olof, Vice VD, Stena RoRo AB
Berneblad Börje, Konsult, Marine Benchmark Gothenburg AB
Berntson Ingela, Fartygsagent, GAC Sweden
Blomqvist Berit, VD, Sveriges Skeppsmäklareförening
Boman Sven Anders, Tecknare,  S-B-Form
Bornmalm Lennart, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Brax Gustav, Skeppsmäklare, Brax Shipping AB
Brax Sven-Olov, Skeppsmäklare, Brax Shipping AB
Brax Johan, VD, Brax Shipping AB
Brännberg Magnus, F.d. chef Sjöfartsmuseet
Brödje Lars, VD, Lagumar AB
Bång Krister, Redaktör, Länspumpen
Carlquist Mårten, F.d.  VD, North Sea RoRo
Cervin Anders, VD, STL Shipping
Dahlberg Carl-Otto, Partner, Imperial Shipping Ltd
Dalnäs Torbjörn, Frilansskribent o författare
Dzanic Elvir, VD Göteborgs Hamn AB
Edman Håkan, F.d. skeppsmäklare TransWeco
Engström Anna-Lisa, VD, Dag Engström Rederi AB
Engström Dag, Styrelseordförande, Dag Engström Rederi AB
Engström, Rikard, VD Svensk Sjöfart
Ericsson Dan, VD, Ntex
Eriksson Kurt, f.d. Sverigechef Lloyds´ Register
Fors Anita, Forskningskommunikatör, Chalmers
Forss Ann-Sofie, Chartering/Sale&Purchase manager, Stena RoRo AB
Forsler Åke, VD, Forsler Invest AB
Forss Ann-Sofie, Chartering/sale & purchase manager, Stena RoRo AB
Fougelberg Lennart, VD, Breakwater Publishing
Frisk Claes, F.d. VD Wallhamn
Göthberg Lena, konsult digital kommunikation, GIGS by Lena G
Göthberg Sten, Senior maritime legal adviser, Sten Göthberg Sjökonsult
Hagman Carl-Johan, VD, Stena Rederi AB
Hagman Thore, Tekn Dr, Sjöräddningssällskapet
Hallengren Lars, Brax Shipping
Hansson Balder, Direktör, Viking Supply Ships
Hederstrom Hans, VD, Centre Maritime Training
Heincke Ove, Skeppsmäklare, TSA Tanker Shipping AB
Hellman Magnus, Lektor, Chalmers
Hermansson Fredrik, VD, Greencarrier Liner Agency
Holmbergh Dag, Manager på Segerhammars Skeppsmäkleri AB
Höglund Lars, Skeppsredare, Furetank Rederi AB
Ivarsson Anders, Managing Director, Atlantic Container Line
Jansson Anna, Sjöfartstidningen
Jigenius Pär-Arne, F.d. chefredaktör GT och f.d. PO
Johansson Ragnar, VD, SOL North Europe Service AB
Johnsson Lennart, Sjöfartens kultursällskap
Karlsson Jörgen, Head of Marine Sweden at ABB
Kjellberg Michael, Styrelseordförande, Scanmer AB
Kristenson Annika, Finanschef, Terntank
Kristensson David, VD, Northern Offshore Services
Kristensson Elin, VD, Northern Energy & Supply AB
Kristiansson Per, Advokat, Advokatfirman Wåhlin
Kärnebro Åsa, Hamnkapten, Göteborgs Hamn AB
Kärnman Per, VD, Göteborgs Maritima Centrum
Leufstadius Johan, Sjökapten
Lindgren Jan, F.d. VD Norrköpings hamn
Lindström Anders, F.d. ordf Sjöfolksförbundet/f.d. Generaldirektör Sjöfartsverket
Littke Anders, Journalist & f d PR-info. ansv. ACL
Lorén Jörgen, Safety Manager/DPA-CSO på Stena Line
Lumsden Kenth, Professor, Chalmers
Lundén Klas, F.d. VD Unifeeder
Lööf Cecilia, Marknad- och kommunikationschef, Göteborgs Hamn AB
Magnusson Cecilia, ordförande Göteborg Hamn AB
Malmberg Gert, F.d. redaktör GP
Möller Tryggve, VD, Tärntank Ship Management
Nilsson Eric, Senior advisor, Next Part
Nilsson Per, Försäkringskonsult, Miccro-ro
Norén Hans, VD, Stena (UK) Ltd
Norsell Lars, F.d. kommendör
Olsson Dan Sten, Skeppsredare, Stena AB
Ovesen Marianne, Frilansjournalist, Ovesen Media
Patriksson Folke, F.d. VD Transatlantic
Petersen Bengt-Olof, Styrelseordförande, Lighthouse
Peterson Anders, Head of Business Development, Stena Line AB
Pålsson Christoffer, VD, Maritime Insight AB
Rexius Lars, VD, MSC Sweden
Rhodin Lars, VD, The Swedish Club
Ringner Magnus, Konsult, BMR Marin AB
Röriksson Gustav, Sjöfartstidningen
Sandström Jan, F.d. dispaschör
Schoug Christer, Project manager SVP, Newbuilding Star Cruises
Sjöberger Carl, Sjökapten/Ek Dr Sjöfart och Marin teknik, Chalmers
Sjöberger Per A, Direktör, Sveriges Redareförening
Skoglund Peter, Vice ordförande SEKO Sjöfolk
Sköld Jörgen, Advokat, Advokatfirman Morris AB
Stade Rolf Rolfsson, Sjökapten/Teknologie Master, Nordic Maritime Consultants
Strive Staffan, Sjökapten/VD Polar Alca Maritime AB
Sundmark Claes, försäljningschef, Göteborgs Hamn AB
Svensson Rune, F.d. VD Volvo Transport
Söderberg Bertil, Redaktör o sjöfartshistoriker, Länspumpen
Thalenius Jennie, f.d. Manager Research, SAI
Tullock Kent, Sjökapten/ships operation, Svenska Orient Linien AB
Ulfvarson Anders, Professor emeritus Chalmers
Wallin Bengt, Affärsansvarig för Båtmässan, Svenska Mässan
Wallroth Jörgen, f.d. Hamnkapten, Göteborgs Hamn AB
Weber Kristina, Marknadsanalytiker, Göteborgs Hamn AB
Wedebrand Torbjörn, VD, Wallhamn AB
Westerström Rolf, VD, Sjöräddningssällskapet
Von Elern Fredrik, RISE Research Institutes of Sweden AB
Von Sydow Oscar, Styrelseledamot, Gothenburg Chartering
Öfverman Per, Kommunikationskonsult